ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN

dung-cosmos-1-200x200

Cô Dung

Giám đốc

 • Tốt nghiệp loại Giỏi trường ĐH KHXH&NV–ĐH Quốc Gia Hà Nội khoa Đông Phương Học
 • Bộ môn Nhật Bản Học: Năm 2013
 • Tham giao Giao lưu tại Đại Học Nữ Showa: Năm 2010
 • Học bổng toàn phần JASSO – ĐH Senshu: Năm 2011
 • Làm việc ở các công ty đa quốc gia: Toyota, Idemistu…
 • Kinh nghiệm 7 năm giảng dạy tiếng Nhật và phát triển kỹ năng về tiếng Nhật
 • Giám đốc Học tiếng Nhật COSMOS: Năm 2016
 • Trình độ tiếng Nhật N1
a-linh-cosmos-200x200

Thầy Linh

Giám đốc điều hành

 • Tốt nghiệp thạc sỹ trường Đại Học thành phố Nagoya năm 2010
 • Công ty NTT Communications: Năm 2010 – 2011
 • Sáng lập công ty CP giáo dục quốc tế Nhật Bản: Năm 2012
 • Giám đốc công ty CP Viettsu (Tư vấn đầu tư – Phiên dịch): Năm 2015
 • Giám đốc điều hành Học Tiếng Nhật Cosmos: Năm 2016
 • Kinh nghiệm 5 năm giảng dạy và phát triển kỹ năng Tiếng Nhật
 • Trình độ tiếng Nhật N1

Cô Ngọc

Trưởng phòng đào tạo

 • Tốt nghiệp khoa tiếng Nhật trường đại học Thăng Long
 • Tốt nghiệp khóa chuyên viên tư vấn du học Nhật Bản năm 2014
 • Kinh nghiệm 8 năm giảng dạy tiếng Nhật và phát triển kĩ năng tiếng Nhật
 • Trình độ tiếng Nhật N2

VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA CÁC GIẢNG VIÊN

Close Menu