Enter your keyword

ĐỌC BÁO MỖI NGÀY CÙNG COSMOS: KỲ SỐ 33!

ĐỌC BÁO MỖI NGÀY CÙNG COSMOS: KỲ SỐ 33!

ĐỌC BÁO MỖI NGÀY CÙNG COSMOS: KỲ SỐ 33!

(Số 33)

Bài báo trên NHK vào lúc [09月28日 11時30分]có tựa đề:

『スーパーの売り上げが5か月続き前の年より多くなる』

(スーパーのうりあげが5かげつつづきまえのとしよりおおくなる)

(Doanh thu 5 tháng liên tiếp của các siêu thị nhiều hơn so với năm ngoái

Và xin mời các bạn đọc bài báo theo link bên dưới :

http://www3.nhk.or.jp/news/easy/k10010246071000/k10010246071000.html

1.Qua bài viết, chúng ta thấy có những từ mới nào nhỉ?

売り上げ うりあげ    Mại Thượng, kim ngạch bán ra, doanh thu

チェーンストア協会  チェ-ンストアきょうかい   hiệp hội chuỗi cửa hàng

1兆  いっちょう  Triệu,   1 nghìn tỷ

1億  いちおく      Ức, 100 triệu

以上 いじょう      Dĩ  Thượng, từ ~ trở lên

天気 てんき   Thiên Khí, thời tiết

値段 ねだん  Trị Đoạn, giá cả, giá tiền

食料品  しょくりょうひん   Thực Liệu Phẩm, thực phẩm, đồ ăn

 1. Một số cụm từ và mẫu ngữ pháp

―『チェーンストア協会が日本にあるスーパーのうち、9392の店の売り上げを調べました。』

“Hiệp hội chuỗi cửa hàng đã điều tra (tìm hiểu) về doanh thu của 9392 cửa hàng trong số những siêu thị ở Nhật Bản.”

―『このうち、1年前もあったスーパーの売り上げは、去年の8月より2.0%増えて、5か月続けて前の年より多くなりました。売り上げが5か月続けて前の年より多くなったことは、20年以上ありませんでした。』

“ Trong số đó, doanh thu của siêu thị (năm ngoái cũng như vậy)  có doanh thu tăng hơn 2.0% so với tháng 8 năm ngoái, doanh thu 5 tháng liên tục lớn hơn cùng kỳ năm ngoái. Đây là lần đầu tiên sau hơn 20 năm, doanh thu 5 tháng liên tiếp cao hơn cùng kỳ năm trước đó.”

『~スーパーの売り上げは去年の8月より2.0%増えて、

5か月続けて前の年より多くなりました。』

N1は N2より ~ N 1 hơn N2 ~

『多くなりました』 Adjい → Adjく +なる : trở nên Adj

―『8月は天気が悪かったり円が安くなったりして、野菜や肉の値段が上がりました。』

“ Tháng 8 do thời tiết xấu, đồng yên giảm nên giá rau và thịt tăng cao.”

 

『~悪かったり円が安くなったりして~』V1たり、V2たりする – liệt kê động từ

―『このため、スーパーの売り上げの60%以上になる「食料品」の売り上げが2.7%増えました。』

“Do vậy, trong số trên 60% doanh thu của siêu thị là doanh thu của thực phẩm đã tăng 2.7 %.”

―『8月の初めには暑い日が続いたため、夏の服の売り上げも3.9%増えました。』

“ Do đầu tháng 8 nắng nóng kéo dài nên doanh thu quần áo mùa hè cũng tăng 3.9%.”

『~ 暑い日が続いたため、~ 増えました。』A ため、B Do A → B

―『チェーンストア協会は、9月の売り上げも去年の9月より増えて、6か月続けて前の年より多くなると考えています』

“ Do doanh thu tháng 9 cũng tăng hơn so với tháng 9 năm ngoái nên hiệp hội chuỗi các cửa hàng dự đoán doanh thu 6 tháng liên tiếp sẽ cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái.”

~と考えています。Dự đoán, dự kiến là ~

―『しかし、「食料品の値段が上がっているため、客があまり買わなくなるかもしれません」と言っています。』

“ Nhưng hiệp hội chuỗi các cửa hàng cũng cho rằng “do giá thực phẩm tăng cao nên có thể dẫn đến lượng mua của khách hàng giảm sút.”

~と言っています。: nói rằng, cho rằng…

 

 1. BÂY GIỜ LÀ: TRẢ LỜI CÂU HỎI NHÉ CÁC BẠN!

Bạn hãy viết “1兆1283億円』ra chữ số: VD:  1001283…

P/s: Chúc các bạn luôn học bài chăm chỉ và hiệu quả!
TRÂN TRỌNG!♥