Enter your keyword

ĐỌC BÁO MỖI NGÀY CÙNG COSMOS: KỲ SỐ 3!

ĐỌC BÁO MỖI NGÀY CÙNG COSMOS: KỲ SỐ 3!

ĐỌC BÁO MỖI NGÀY CÙNG COSMOS: KỲ SỐ 3!

(Số 3)

Bài báo trên NHK vào lúc [07月17日 16時20分]có tựa đề:

『2030年度 原子力発電を20%~22%にする』

(にせんさんじゅうねんねんど でんしりょくはつでんをニジュッパセント~にじゅうにパセントにします)

( Năm tài chính 2030,  điện nguyên tử sẽ ở mức  từ 20% đến 22%)

Và xin mời các bạn đọc bài báo theo link bên dưới (có kèm file nghe)hoặc đọc qua ảnh đính kèm nhé!

http://www3.nhk.or.jp/news/easy/k10010153391000/k10010153391000.html

 1. Qua bài viết, chúng ta thấy có những từ mới nào nhỉ?

2030年度   2030 ねんど Năm tài chính(tài khóa) 2030  (từ 1/4/2015 đến 31/3/2016)

政府  せいふ Kinh Tế

発電 はつでん   Phát Điện

原子力発電 げんしりょくはつでん Nguyên Tử Lực Phát Điện  phát điện điện nguyên tử

割合 わりあい Cát Hợp        tỷ lệ

専門家 せんもんか Chuyên Môn Gia, nhà chuyên gia

将来  Tương Lai

話し合う はなしあう bàn bạc, thảo luận, trao đổi

事故が起こる じこがおこる sự cố (tai nạn) xảy ra

再生可能エネルギ     さいせいかのうエネルギ năng lượng có khả năng tái sinh

以上 いじょう từ ~ trở lên

増やします  ふやします Tăng  tăng lên

運転を始める うんてんをはじめる bắt đầu vận động

2. Một số cụm từ và mẫu ngữ pháp

―『政府は専門家を集めて、将来、電気を作るために どんなエネルギーを使ったらいいか話し合いました。』

“ Chính phủ tập trung những nhà chuyên môn lại và cùng thảo luận xem để sản xuất điện cho tương lai thì dùng loại năng lượng nào tốt.”

『~を集めて、~使ったら』 V: mẫu cấu trúc V1 て、V2   (Làm V1, V2)

『どんなエネルギーを使ったらいいか話し合いました。』 Mẫu câu đưa nghi vấn từ vào câu:

“ Cùng thảo luận xem sử dụng loại năng lượng nào tốt. “

― 『福島第一原子力発電所で事故が起こるまえ~』 Mẫu cấu trúc Vるまえに: trước khi làm V

(Trước khi xảy ra sự cố ở nhà máy phát điện Fukushima số 1)

―『政府は~と決めました。』 Chính phủ quyết định là ~

―『~再生(さいせい)可能(かのう)エネルギーを増(ふ)やすためには~』 Mẫu cấu trúc  『ために』để làm ~~

Để nâng cao năng lượng có khả năng tái sinhthì ~

Chú ý: trong quá trình đọc dịch: cần tìm đâu là chủ ngữ? =>  Tìm động từ chính => nếu có nhiều vế câu thì tách vế câu => Phân tích và dịch

3. VÀ BÂY GIỜ LÀ:  TRẢ LỜI CÂU HỎI:

『政府は何日2030年度の原子力発電の割合を20%〜22%にすると決めましたか。』

『せいふはなんにち2030ねんどのげんしりょくはつでんのわりあいを20%〜22%にするときめましたか。』

P/s: Chúc các bạn luôn học bài chăm chỉ và hiệu quả!

TRÂN TRỌNG!