Enter your keyword

Blog

Tài liệu trợ từ trong tiếng Nhật

TRỢ TỪ TRONG TIẾNG NHẬT 1. Trợ từ は S + は+ ~ N を V  →   N  は   V ~が~ない・~を~ない →  ~は~ない X は ~ が 、  Y は ~ 2. Trợ từ 『が』 Nhấn mạnh động từ N がいます・あります Nhấn mạnh tính từ Chủ thể は  bộ phận が ~ が + 好き・嫌い・上手・下手・ほしい […]

4 NGUYÊN TẮC CHUYỂN TỪ NGOẠI LAI SANG KATAKANA

4 NGUYÊN TẮC CHUYỂN TỪ NGOẠI LAI SANG KATAKANA

1. Từ ngoại lai có thành phần âm tiết là nguyên âm (a,e,u,i,o): chuyển nguyên dạng của từ sang katakana VD: Tomato –→ トマト memo –→ メモ camera –→ カメラ 2. Chuyển từ có thành phần âm tiết dạng phụ âm – Từ kết thúc bởi phụ âm “t” và “d” thì cộng thêm o VD: hint –→ ヒント (trừ […]

TỪ ĐIỂN THƯỜNG DÙNG TRONG TIẾNG NHẬT

CHÀO CÁC BẠN CHĂM CHỈ! Trong quá trình học tiếng Nhật, chúng ta “bắt buộc” phải sử dụng từ điển. Ngoài kim từ điển thì chúng ta còn có thể tận dụng một số trang tra từ, hay phần mềm từ điển online nữa. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn một số […]